ASP.NET یک چارچوب کاربردی Web است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه گردیده تا برنامه نویسان بتوانند برای ساخت سایت های Web و برنامه‌های Web پویا وسرویس های Web پویا وسرویس های Web XML از آن استفاده کنند. این بخشی از زیر ساخت NET. مایکروسافت و جانشینی برای تکنولوژی صفحات سرویس دهنده فعال (ASP) است. ASP مبتنی بر زبانهای مشترک در حال اجرا است که به برنامه نویسان اجازه می‌دهد کدهای ASP را با استفاده از هر زبان Framework.NET بنویسند.

کارایی

اهداف طراحی سایت با ASP ایجاد کارایی بر روی سایرفناوری های مبتنی بر متن (شامل ASP قدیمی) توسط تالیف کد سمت سرویس دهنده به یک یا بیشتر، از پرونده‌های DLL روی سرویس دهنده WEB است . این تآلیف به صورت خودکاراولین باری که یک صفحه درخواست می‌شود اتفاق می افتد . (که سبب می‌شود توسعه دهنده احتیاجی به انجام یک مرحله تألیف جداگانه برای صفحات نداشته باشد.) این ویژگی، سهولت توسعه ارائه توسط زبان های متنی را با نشان دادن کارایی برای تألیف دودویی فراهم می‌کند . به هرحال، تألیف می‌تواند سبب یک تأخیرقابل ملاحظه برای کاربر WEB زمانیکه صفحه جدیداً ویرایش "نشر" شده را برای اولین باردرخواست می‌شود ، شود.
ASPX وسایرپرونده‌های منبع دریک میزبان مجازی برروی یکی از سرویس های اطلاعاتی اینترنت جای دارد (یا سایرسرویس دهنده‌های سازگار; درزیرسایرپیاده سازی ها را ببینید.) اولین باری که یک سرویس گیرنده صفحه‌ای را درخواست می‌کند، چارچوب کاری .NET پرونده(ها) را درون یک انجمن .NET تجزیه وتألیف کرده و پاسخ را ارسال می‌کند. درخواست های بعدی توسط پرونده‌های DLL انجام می‌شوند. (فرا سی ام اس)به صورت پیش فرض به محض اولین درخواست ASP.NET سایت را بدون ایراد دردسته‌ای متشکل از1000 پرونده تألیف خواهدکرد. اگر به دلیل بروز مشکلی تالیف به طول انجامد ، که در این حالت اندازه دسته یا راهبرد تالیف پیچیده بوده.
همچنین توسعه دهنده‌ها می‌توانند تألیف مقدماتی خودشان را قبل ازگسترش انتخاب کنند ، که به منظور رفع احتیاج برای تألیف به موقع دریک محیط تولید می‌باشد .

گروه فرا سی ام  اس طراحی سایت با ASP را می پذیرد.