اچ تی ام ال (HTML) به عنوان یک زبان برنامه نویسی ساده یک پایه برای طراحی سایت انتخاب می شود.می توان گفت HTML زبان برنامه نویسی مادر در طراحی سایت می باشد.اغلب سایت ها با HTML طراحی و ساخته شدند و یا قسمتی از طراحی سایت باHTML در آنها دیده می شود. قبل از نسخه جدید اچ تی ام ال (HTML5) به عنوان زبان پایه طراحی وب، تمرکز اصلی این استاندارد بر روی چیدمان صحیح عناصر برای نمایش محتوا به کاربر بود. گسترش ایده وب معنایی که مستلزم بیان جزئیات بیشتری از عناصر صفحه بود همراه با افزایش سرعت اینترنت و مشاهده ویدئو و شنیدن صوت به عنوان نیازهای روزمره زندگی امروز و نهایتاً گسترش برنامه های مبتنی بر وب نیازی اساسی به تغییر در استاندارد اچ تی ام ال احساس میشد که HTML5 پاسخگوی تمام این نیاز ها بود.

گروه فرا سی ام اس آماده طراحی سایت با HTML می باشد.