سفارشی سازی آسان

 می توان گفت قالب مهمترین قسمت یک سایت می باشد.70%قالبهای که معمولا که در طراحی سایت ها استفاده می شوند بازدیدکننده را به خود جذب نمی کنند و یا اینکه خود مدیران سایت ها از قالب بعد از یک مدت طولانی خسته می شوند و خواهان یک ظاهر جدید در سایت می باشند.

 این یک خواسته طبیعی می باشد...در گذر زمان سلیقه ها فرق می کند و به سمت پیشرفت سوق داده می شود.در این زمان است که مدیران سایت ها اغلب به مشکل برخورد میکنند و نمی توانند ظاهر دلخواه و مورد نظرشان را روی قالب و سایت پیاده کنند.تیم فرا سی ام اس با داشتن متخخصصانی در این زمینه آماده هرگونه سفارشی سازی در سایت و قالب سایت و محتوا می باشد.

این یک خواسته طبیعی می باشد...در گذر زمان سلیقه ها فرق می کند و به سمت پیشرفت سوق داده می شود.در این زمان است که مدیران سایت ها اغلب به مشکل برخورد میکنند و نمی توانند ظاهر دلخواه و مورد نظرشان را روی قالب و سایت پیاده کنند.تیم فرا سی ام اس با داشتن متخخصصانی در این زمینه آماده هرگونه سفارشی سازی در سایت و قالب و محتوا می باشد.

شما می توانید قالب مورد نظر خودتان را انتخاب کنید،سپس لوگو و پس زمینه را انتخاب کنید و رنگهایی که می خواهید در همه جای قالب و موضوعات استفاده شود.ما طبق نیارهای شما سایتتان را با توجه به متدهای روز سفارشی سازی خواهیم کرد.

انتخاب از شما و سفارشی سازی از ما